NAVIGEREN VANUIT JE BINNENWERELD


Onze Inner Nomad wijst de weg in een wereld vanbinnen. Het is degene die avonturiert door de subtiele lagen van onze ervaring. Om zo stap voor stap tot onze oorspronkelijke kern van waarheid te komen. En van daaruit meer en meer onze plek leren innemen door onze eigen innerlijke leidraad te volgen. Inspireer en verdiep je innerlijke reis met een individuele sessie, meditatiealbums, online retraites en workshopseries: bekijk het huidige aanbod hier

LICHTWERKERSCIRKEL 2020


Nog twee plekjes vrij – Vanaf 21 maart tot en met 25 oktober 2020 komt een prachtige groep lichtwerkers gedurende acht maanden zeven keer een dag samen in de jaarcirkel van Inner Nomads.  

Een bedding van verbinding om jou te ondersteunen en inspireren bij het lichtwerk dat jij te doen hebt.

Door je te verbinden met je innerlijke reikwijdte, vergroot je de spanwijdte van je bijdrage voor de wereld en kun je je vleugels in vertrouwen spreiden. In de verbinding met andere lichtwerkers, vorm je samen een veld van voedende draagkracht, waarin jouw werk een vlucht kan nemen.

INDIVIDUELE SESSIES


Waar je je ook bevindt op je innerlijke reis: soms is het fijn en nodig om samen af te stemmen voor dieper inzicht in jezelf en je situatie: 

  • Wil je meer helderheid krijgen over een persoonlijk thema of levensvraag?
  • Is er iets dat je in je leven wilt brengen of wenst los te laten?
  • Misschien wil je de onderliggende oorzaken van iets waar je (steeds) tegenaan loopt, leren kennen?
  • Of beter zicht krijgen op vervolgstappen die je kunt zetten in een proces waar je in zit – op persoonlijk of professioneel vlak?

inner nomads blog


 

Hoe het hart balans brengt

Hoe het hart balans brengt

Hoe kunnen we ons met ons hart verbinden, hoe kan zij volwaardig functioneren, hoe kunnen we leren waarnemen we met ons hart? Tijdens de dagretraite Hartenreis a.s. zaterdag 15 februari 2020 maken we een innerlijke reis naar én met ons hart. Door rapport met ons hart...

Lees meer
Het medicijn van februari

Het medicijn van februari

Het medicijn van februari is bedding. Nog voor de vormen van het voorjaar zichtbaar zijn, beweegt de groei ondergronds door. Aftastend naar het licht. Nu we de contouren van onze creaties nog niet kunnen waarnemen, richten we ons deze maand op onze innerlijke...

Lees meer
Van binnenuit navigeren

Van binnenuit navigeren

Met alle nieuwe mensen die op de innerlijke reis aanhaken, leek het mij leuk om even kort kennis te maken. Ik ben Miranda en begon eind 2015 met het delen van inspiratie over de innerlijke reis op dit platform: Inner Nomads. Inspiratie in de vorm van blogs en geleide...

Lees meer

inner nomads podcast


Inner Nomads Podcast gaat over je innerlijke leidraad volgen. Persoonlijke verhalen, geleide meditaties en gesprekken om je te inspireren bij het bewandelen van je binnenwereld.

Om jezelf te leren kennen, je innerlijke kompas te gebruiken en een creatieve bijdrage te leveren vanuit eigenheid – in je leven, je werk en je relaties.

Vertrouwend dat iedere drempel in het leven een ingang is voor persoonlijke én collectieve groei. Dat jezelf zijn de belangrijkste bijdrage is die we kunnen leveren aan onszelf en aan elkaar.

HET DOMEIN VANBINNEN VERKENNEN


Bij Inner Nomads verkennen we ons domein vanbinnen vanuit verschillende tradities en bronnen van wijsheid, we cultiveren dagelijkse voeding voor lichaam, geest en ziel, we brengen onszelf in lijn met de natuurlijke cycli en ondersteunen onze intenties en innerlijke processen met betekenisvolle rituelen. De vier pijlers van Inner Nomads zijn:

Onze Inner Nomad wijst de weg in ons innerlijke universum. Het is degene die zonder angst avonturiert door de subtiele werelden van onze ervaring. Om zo ons centrum te vinden en de wijsheid van ons hart te onthullen. Om terug te keren met schatten van de ziel die ons eraan herinneren dat we verbonden zijn, geleid en gekoesterd worden. Het is degene die ons laat zien wat het werk is om onze levenscreativiteit weer in eigendom te nemen. En balans, groei en overvloed uit te nodigen in ons leven.

Wanneer we onze energie afstemmen op de natuur om ons heen, worden we ons bewust van de levensstroom waar we deel van uitmaken. Als een wijze lerares, gebruikt de aarde haar seizoenen om ons te laten zien wanneer we rusten en reflecteren, reinigen en activeren, stralen en creëren of loslaten en naar binnen keren, Wanneer we meestromen met de seizoenen, leren we onze energie te managen, in harmonie en afstemming met onze menselijke natuur.

Ware compassie voor een ander vloeit voort uit ware compassie voor onszelf. Hoe we voor onszelf zorgen, bepaalt in grote mate wat we in de wereld kunnen brengen en wat we kunnen geven aan onze geliefden. Zelfzorg bestaat uit de vraag: wat is in dit moment het meest heilzaam voor mij? Dagelijkse zorg voor onszelf gaat over het zorgvuldig kiezen van het voeden van ons lichaam, onze geest en onze ziel. Over het integreren van dagelijkse routines die ons op alle niveaus verzadigen.

Betekenisvolle rituelen zijn als de interpunctie van het leven. De weg vrijmaken door het oude los te laten en het nieuwe uit te nodigen. Ik geloof in onze natuurlijke behoefte voor het erkennen van alle fases in het leven. Culturen en tradities uit het verleden begrepen de waarde van betekenisvolle actie en heilige intentie. Hun wijsheid over rituelen laten ons zien hoe wij door de fases van het leven kunnen wandelen met bewustzijn, eerbiedigheid en waardigheid.

Challenge_Over Miranda_240416Miranda Slaman (1979) is oprichtster van Inner Nomads. Als innerlijke reisbegeleider nodigt ze je uit om je levenscreativiteit te voelen, je perceptie te verfijnen, je intuïtie te ontwikkelen en je zelfhelend vermogen aan te spreken. Zo zul je de punten weten te verbinden van je innerlijke leidraad.

Miranda heeft een achtergrond van ruim achttien jaar in zakelijke communicatie en creatieve strategie, Daarnaast bewandelde zij actief een innerlijk leerpad via de wereld van filosofie, persoonlijke en intuïtieve ontwikkeling, spirituele en sjamanistische tradities.

Ze herontdekte haar heldere vermogens, ontwikkelde haar healing- en readingkwaliteiten en brengt deze in tijdens individuele sessies, groepstrainingen en (online) retraites en workshops.

Meer over Inner Nomads en Miranda, lees je hier.