PRIVACY

 

Miranda Slaman Communicatie & Coaching, gevestigd te Amsterdam aan de Meerhuizenplein 10F (1078 TC), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56512449. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Miranda Slaman Communicatie & Coaching omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens.

Miranda Slaman Communicatie & Coaching behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12-12-2020.

Functionaris voor Gegevensbescherming 

M. Slaman is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming en kan bereikt worden door een e-mail te sturen naar mail@mirandaslaman.nl.

Informatie over de verwerkingen

Miranda Slaman Communicatie & Coaching verwerkt de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, (indien van toepassing) bankrekeningnummer.

Miranda Slaman Communicatie & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:  

  • Het afhandelen van jouw betalingen;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en aanbodmailings;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze producten of diensten;
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren. 

Miranda Slaman Communicatie & Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Miranda Slaman Communicatie & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

De persoonsgegevens worden bewaard tot de datum van uitschrijving via e-mail. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: 

  • Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Miranda Slaman Communicatie & Coaching rusten.

Miranda Slaman Communicatie & Coaching maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en geautomatiseerde verwerkingen van computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Miranda Slaman Communicatie & Coaching) tussen zit. 

Miranda Slaman Communicatie & Coaching maakt gebruik van: Google Analytics, mailingsysteem, social media advertentiefunnel en een betaalsysteem. Deze geautomatiseerde besluitvorming kan tot gevolg hebben dat op basis van jouw inschrijving, klik- en aankoopgedrag passende aanbiedingen of suggesties worden gedaan op basis van het aanbod van Miranda Slaman Communicatie & Coaching. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Miranda Slaman Communicatie & Coachting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonlijke persoonsgegevens  (NAW, email, telefoonnummer en betaalgegevens) omwille van het deelnemen aan één van de (online) programma’s en of het ontvangen van downloads, ebooks of digitale producten. Bewaartermijn: Tot uitschrijving via e-mail. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Miranda Slaman Communicatie & Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Miranda Slaman Communicatie & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Miranda Slaman Communicatie & Coaching maakt op haar website alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een stukje data dat door een website op je computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Miranda Slaman Communicatie & Coaching bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Miranda Slaman Communicatie & Coaching om je een goede gebruikservaring te kunnen leveren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Miranda Slaman Communicatie & Coaching. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. 

Miranda Slaman Communicatie & Coaching is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op betreffende website. Miranda Slaman Communicatie & Coaching raadt je aan bij bezoek van websites waarnaar zij verwijst hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miranda Slaman Communicatie & Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@mirandaslaman.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Miranda Slaman Communicatie & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Miranda Slaman Communicatie & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@mirandaslaman.nl.