PRIVACYBELEID 

Miranda Slaman Communicatie & Coaching is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Meerhuizenplein 10F (1078 TC), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56512449 en draagt de naam Miranda Slaman Communicatie & Coaching.

Miranda Slaman Communicatie & Coaching is per e-mail te bereiken via mail@mirandaslaman.nl en telefonisch via +31611626211.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Miranda Slaman Communicatie & Coaching omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens.

Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Tevens geeft Miranda Slaman Communicatie & Coaching aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Miranda Slaman Communicatie & Coaching behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08-04-2019.

Informatie over de verwerkingen

Miranda Slaman Communicatie & Coaching verwerkt de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, (indien van toepassing) bankrekeningnummer.

Miranda Slaman Communicatie & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: 

  • Het afhandelen van jouw betalingen;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en aanbodmailings;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze producten of diensten;
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Miranda Slaman Communicatie & Coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Miranda Slaman Communicatie & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De persoonsgegevens worden bewaard tot de datum van uitschrijving via e-mail. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

  • Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Miranda Slaman Communicatie & Coaching rusten. .

Miranda Slaman Communicatie & Coaching maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en geautomatiseerde verwerkingen van computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Miranda Slaman Communicatie & Coaching) tussen zit.

Miranda Slaman Communicatie & Coaching maakt gebruik van: Google Analytics, mailingsysteem, social media advertentiefunnel en een betaalsysteem. Deze geautomatiseerde besluitvorming kan tot gevolg hebben dat op basis van jouw inschrijving, klik- en aankoopgedrag passende aanbiedingen of suggesties worden gedaan op basis van het aanbod van Miranda Slaman Communicatie & Coaching.

Cookies

Miranda Slaman Communicatie & Coaching maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op je computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Miranda Slaman Communicatie & Coaching bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Miranda Slaman Communicatie & Coaching om je een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Miranda Slaman Communicatie & Coaching. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website.

Miranda Slaman Communicatie & Coaching is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Miranda Slaman Communicatie & Coaching raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Miranda Slaman Communicatie & Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Miranda Slaman Communicatie & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Functionaris voor Gegevensbescherming

M. Slaman is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming en kan bereikt worden door een e-mail te sturen naar mail@mirandaslaman.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miranda Slaman Communicatie & Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@mirandaslaman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Miranda Slaman Communicatie & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Miranda Slaman Communicatie & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@mirandaslaman.nl.