Journey of 

the soul

"

To adventure

is to find

yourself whole

Journey of

the soul

HET PAD VAN JE OORSPRONKELIJKHEID

Hoe volg je het pad van de ziel? Waar begin je als je de reis van je oorspronkelijkheid op alle lagen wilt verkennen en kracht bij wilt zetten? Hoe navigeer je bewust en gegrond door de lagen van je bewustzijn? Hoe zet je je inzichten en medicijn in voor geïnspireerde verandering?

Tijdens Journey of the soul begeleid ik je om te leren navigeren op zielsniveau: in je waarneming, bij het volgen van jouw pad, bij het stappen in jouw heelheid en het leven van waar je voor gekomen bent: het delen van jouw unieke gift en gaven, jouw oorspronkelijke medicijn.

Dit traject van zes maanden bestaat uit zes inspirerende verdiepingsdagen op een rustige, groene locatie in Amsterdam. Elke maand kom je samen met de groep en om de maand heb je een individuele sessie met mij.

Je gaat uitgebreid oefenen met verschillende opdrachten, tools en technieken uit inspirerende inheemse wijsheidstradities om te ervaren hoe je in de verbinding met je ware natuur, jouw ziel en die van anderen kunt groeien.

Aan het einde van de reis heb je je eigen helderheid leren kennen, herken je de taal van je ziel en ben je dieper in je heelheid verankerd.

Je hebt je tools eigen gemaakt om je te verbinden met anderen vanuit een hartsverbinding. Je voelt je vrijer en verrijkt om jouw gift en gaven in te brengen in je werk en je leven.

Als je je inschrijft als geïnteresseerde op de wachtlijst voor de tweede editie van Journey of the soul in 2024, dan houd ik je graag op de hoogte én ontvang je een pre-sale aanbod zodra deze beschikbaar is. Deze is alleen voor degenen op de wachtlijst.

“Miranda’s werkwijze doet me denken aan een veilige haven. Vanaf het eerste moment haar warme, zorgzame en nieuwsgierige houding te mogen voelen, was bijzonder prettig. Vanaf het eerste moment, wist ik dat ik bij haar veilig was om mezelf helemaal voor dit traject en de groep te geven.

JANNIE VAN DEELEN – jannie_van_deelen VOLGDE HET SPEAKING TO INSPIRE TRAJECT

Herken

je dit?

WARE BAKENS VOOR VERBINDING

Je bent altijd in ontwikkeling. Je werkt als professional in de zakelijke wereld, als manager of consultant. Of je werkt in de zorg of het onderwijs – als begeleider, coach, docent, therapeut. Misschien werk je als creatieve dienstverlener of in de kunst.

Je weet dat het een valkuil is om te veel van jezelf te willen, te laag over jezelf te denken of jezelf kleiner te maken om in te passen. En je merkt dat deze age of distraction, comparison and crisis een verstarrende invloed kan hebben op alle lagen.

Maar je voelt ook dat deze tijd vraagt om juist in je heelheid te stappen. Om in je wezenlijkheid te gaan staan. Zonder aan nuance te verliezen of aan integriteit in te boeten. In balans en in right relationship met je omgeving.

Uit ervaring weet je ook: het veld van persoonlijke en spirituele ontwikkeling is behoorlijk groots en meeslepend geworden. Het is tijd voor wezenlijke gronding, een loepzuiver onderscheidingsvermogen en een waarachtig eigen ritme om dat pad te bewandelen waar je ziel voor gekomen is.

Misschien herken je het volgende:

 • Je persoonlijke ontwikkeling kan soms stiekem het volgende hamsterwiel worden waarin je blijf cirkelen in dat het beter, sneller en effectiever moet.
 • Je focust op resultaat en hebt moeite om de ruimte en rust te vinden om werkelijk naar je ziel te luisteren – ook al weet je dat dat precies is wat je nodig hebt om tot je essentie en ware vervulling te komen.
 • Je weet waar je goed in bent en wat jouw kwaliteiten zijn, maar voelt dat er achter oude patronen en blokkades (veel) meer magie in je zit dan je nu tot uitdrukking laat komen.
 • Je staat al in verbinding met je hart en je intuïtie, maar zoekt naar concrete manieren om deze aan te boren, aan te scherpen en te benutten in je leven, je werk, je relaties en het bewandelen van je zielspad.
 • In de diepte van je zijn voel je dit: in jou zit een ziener, een healer, een wijze, een medicijnman of -vrouw, een visionair en een leider van het hart. 

Hoe verweef je jouw waarachtige pad van de ziel in dit wonderlijke leven en deze bewogen tijd? Hoe verbind je je met je eigen essentie om van daaruit te verbinden met anderen?

Hoe ondersteun je het proces om jouw gift en gaven in te zetten voor geïnspireerde verandering – voor jezelf, je naasten en de wereld die je als wijze voorouder zult achterlaten?

Hervind het pad

van je bezieling

door te navigeren

op zielsniveau

 

 

 

 

 

 

Creating soul space

Het is tijd om heilige ruimte te scheppen. Waarin je dieper en hoger kunt gaan in jezelf dan je dacht te kunnen. Waar je ware verbinding en voeding mag treffen op alle lagen.

Hier maak je je vrij van wat je tegenhoudt om je oorspronkelijkheid te belichamen en te beleven. Je leert waarnemen, relateren, spreken en helen vanuit een hartsverbinding met jezelf en anderen.

Waarom

mijn

begeleiding?

WERELDEN VAN BINNENUIT OVERBRUGGEN

Vele harten maken lichtwerk – is mijn visie. Mijn passie en ervaring gaan over essentie en expressie: het volgen van jouw zielspad als de uiting van je eigenheid. Met creatieve vrijheid en bezielde waarheid in oprechte verbinding gaan. Met jezelf, met de ander, met het leven.

In dit traject breng ik vijftien jaar van innerlijk reizen naar alle windrichtingen samen. Ik zet mijn helderheid en mijn hart in om je mee te nemen op de zielsreis van je leven. Het is mijn intentie dat alles wat je hier gaat leren, verdiepend en verrijkend mag zijn voor het vinden en volgen van jouw ware levenspad.

Met een achtergrond van vijftien jaar in strategische communicatie en de oprichting van Inner Nomads bijna acht jaar geleden, ligt mijn kracht en passie in het overbruggen van de wereld van innerlijke exploratie en de bewuste keuze voor een betekenisvolle positie van positieve invloed in een tijd van grote verandering en transformatie.

Als freelance docent en soft skills trainer verbonden aan de SUN Academy, heb ik in de afgelopen jaren honderden mensen aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam opgeleid op het gebied van zelfmanagement, interpersoonlijke vaardigheden en public speaking.

Mijn werkwijze is doorleefd, getraind en gebaseerd op rijke ervaring met verschillende nationaliteiten, vele sectoren en bovenal veel liefde voor bezieling, heling, waarheid en waarlijke verbinding.

Vele harten

maken

lichtwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Miranda’s wijsheid, haar helderheid (in zien, voelen en weten), het vertrouwen dat ze steeds opnieuw weer gaf en de veilige bedding brachten mij terug naar mijn krachtplek, mijn hart, mijn essentie. Ook het groepsproces heeft mij veel gebracht, het samen lachen en huilen, het dragen van elkaar als het nodig was, een plek van resonantie.

MIRJAM ZINTEL VOLGDE HET SPEAKING TO INSPIRE TRAJECT

Ontdek de

rijkdom van je

binnenwereld 

 

Wat is het

resultaat?

NAVIGEREN OP ZIELSNIVEAU

Ga mee op een poëtische en ervaringsgerichte expeditie in je innerlijke landschap. Ontdek de rijkdom van je binnenwereld en leer navigeren op zielsniveau. In dit traject gaan we werken met tijdloze technieken en oeroude routekaarten van onze inheemse en sjamanistische voorouders.

Je innerlijke wendbaarheid kun je ontwikkelen. Het levenswiel en het kompas van je hart wijzen je de weg op jouw oorspronkelijke zielspad. Leer de kracht van ritueel en ceremonie.

Herinner je je weg terug naar innerlijke kracht en een dienstbaarheid die daar van nature uit voortvloeit. Verbind je met anderen vanuit integriteit, ontvankelijkheid en respect voor ieders eigen reis.

Na Journey of the soul heb je geleerd om:

 • Af te stemmen op je zielsverlangens, je diepere why en hoe te navigeren op dit niveau in jezelf.
 • Je heldere perceptie (voelen, spreken/horen, zien, weten) te verfijnen en je onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.
 • Het ongeziene zichtbaar te maken voor jezelf en anderen door je innerlijke wereld in kaart te brengen via soul journeying.
 • Je te verbinden met je innerlijke leiding en de taal van je ziel en hogere zelf: je intuïtie.
 • De helpende hulpbronnen en bondgenoten uit je binnenwereld die er specifiek voor jou zijn te onderscheiden en te raadplegen zoals liefdevolle gidsen en voorouders, engelen en krachtdieren.
 • Je heldere perceptie in te zetten voor het lezen van energie van jezelf en anderen.
 • Het levenswiel te raadplegen voor inzicht heling en reisnavigatie van de ziel.
 • Te werken met systemische, karmische en transgenerationele invalshoeken voor inzicht en heling.
 • Het volgen van je zielspad kracht bij te zetten met betekenisvolle rituelen.
 • Authentiek te relateren aan anderen met tools voor verbindend communiceren, waarachtig luisteren en helder spreken.

Je vindt en volgt het pad van jouw ziel – in waarachtigheid en in verbinding. Je navigeert met bewustzijn en steeds meer compassie, liefde en kracht.

 

Onze reis

samen

HET PROGRAMMA VAN ZES MAANDEN

MODULE I

Het medicijnwiel is een oeroude routekaart van de ziel. Een kompas om je natuurlijke ritme en plek te vinden – in verbinding met de grote levensstroom. Navigerend met jouw zielsintentie en zielsverlangen.

MODULE II

Helder waarnemen is waarnemen vanuit het hart. In deze module ga je werken met tijdloze technieken om af te stemmen op jouw helder voelen, spreken/horen, zien en weten: de taal van je ziel.

MODULE III

Innerlijk reizen met tijdloze en inspirerende sjamanistische tools en technieken. Je verkrijgt dieper inzicht via de verschillende dimensies van de wereldas: de beneden-, boven- en middenwereld.

MODULE IV

Met helende hulpbronnen aan je zijde en een heldere intentie in je hart onderzoek je verschillende assen van jouw zielsreis voor inzicht en heling: in dit leven, vorige levens en voorouderlijke lijnen.

MODULE V

Hoe herken, vind en haal je een zielsdeel van jezelf weer terug die je op een van de verschillende assen van je zielsreis bent verloren? Je leert de techniek van soul retrieval om jezelf te begeleiden in dit proces.

MODULE VI

Tijd voor het eren van je reis en het original medicine dat uniek is aan jou. We creëren samen een bijzonder ritueel om te verankeren wat jouw journey of the soul je heeft gebracht. Het einde is nog maar het begin.

The seat of the

soul is where

the inner world

and the outer

world meet.

– joseph campbell

 

 

 

 

 

 

 

 

Ready to

journey

within?

JOURNEY OF THE SOUL

Dit traject is voor jou als je verlangt naar een diepere manier van leven waarvan je voelt dat die bestaat. Maar de gang van het dagelijks leven leidt je telkens af en houdt je aan een oppervlakte gekluisterd die je niet meer geheel kan vervullen.

Je voelt een eeuwenoude roep in jezelf om je te verbinden met jezelf op zielsniveau. Je weet dat er deuren voor jou toegankelijk zijn die je in connectie brengen met hulpbronnen en steunende krachten. Je bent er klaar voor om deze deuren te openen.

Er leeft een wezenlijke behoefte in jou om je connectie met de natuur te cultiveren – vanuit je innerlijke natuur. Vertraging, verdieping en verbinding. Rituele, fysieke, energetische en creatieve oefeningen die je lichaam, geest en ziel samen laten werken.

Je bent er klaar voor om de delen van jezelf te omarmen die je vergeten bent, weggestopt hebt of verloren bent geraakt. Je realiseert je dat vollediger leven inhoudt dat je je hele zijn mag insluiten. Je erkent je proces hierin en wilt je openen voor ontvankelijkheid en heling.

Je kiest er bewust voor om het pad van jouw ziel te vinden en te volgen.

Als je je inschrijft als geïnteresseerde op de wachtlijst voor de tweede editie van Journey of the soul in 2024, dan houd ik je graag op de hoogte én ontvang je een pre-sale aanbod zodra deze beschikbaar is. Deze is alleen voor degenen op de wachtlijst.

Q&A

Ervaar een waarachtige verdieping van jouw levensreis door te verbinden met jezelf en anderen op zielsniveau. Een verruiming waar compassie, liefde en kracht je toe mogen stromen.

Journey of

the soul

Wat krijg je tijdens Journey of the soul?

 • Een individuele kennismakingscall met Miranda aan het begin van de reis.
 • Voorbereidende opdrachten voor de verdiepingsdagen.
 • Maandelijkse inspirerende verdiepingsdagen (op zondag) op een rustige, groene, goed bereikbare locatie in Amsterdam vol inspiratie, tools en oefeningen om een bewuste navigator op zielsniveau te worden.
 • Besloten online omgeving met lesmaterialen, handreikingen en tools om jouw innerlijke reis te verdiepen.
 • Persoonlijke reflecties en begeleiding van Miranda gedurende de zes verdiepingsdagen en om de maand een individuele online sessie (drie sessies in totaal).
 • Tussentijdse uitwisseling via e-mail om alles wat je geleerd en geoefend hebt tijdens de verdiepingsdagen te (h)erkennen, uit te werken en te integreren.
 • Een bekrachtigende en feestelijke eindceremonie waarin we samen een bijzonder ritueel creëren om te verankeren wat jouw journey of the soul je heeft gebracht. Een bevestiging van wat je in de wereld brengt met je zijn.
Wanneer start het traject?

De planning wordt momenteel gemaakt. Als je je hier inschrijft als geïnteresseerde op de wachtlijst, dan houd ik je graag op de hoogte én ontvang je een pre-sale aanbod zodra deze beschikbaar is. Deze is alleen voor degenen op de wachtlijst.

Voor het 6-maanden Journey of the soul traject ontvang in de week voorafgaand van deze dag voorbereidend werk. We komen samen tijdens zes verdiepingsdagen, zes individuele sessies, inclusief een ceremoniële afsluiting. 

Hoe lang duurt dit traject en wanneer komen we samen?

De Journey of the soul mentorship duurt zes maanden.

De data van de maandelijkse bijeenkomsten volgen binnenkort. De tijden zijn van 10 – 17 uur.

De individuele sessie vindt om de maand plaats in de eerste twee weken na de verdiepingsdag van die maand en plannen we gezamenlijk in overleg in.

Waar komen we samen?

We komen samen op een rustige, groene locatie in Amsterdam. Het exacte adres en routebeschrijving deel ik na je inschrijving.

Wat is de prijs van het traject?

De investering voor het Journey of the soul traject is 3300 euro excl. btw. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. De prijs is inclusief zes verdiepingsdagen, drie individuele sessies, voorbereidende materialen, koffie, thee, lunch en versnaperingen bij alle live bijeenkomsten dagen.

Als je je hier inschrijft als geïnteresseerde op de wachtlijst, dan houd ik je graag op de hoogte én ontvang je een pre-sale aanbod zodra deze beschikbaar is. Deze is alleen voor degenen op de wachtlijst.

De nota o.v.v. ‘Coaching’ kun je als zelfstandig ondernemer gebruiken voor fiscale doeleinden. Als je in dienst bent, kun je navraag doen bij je werkgever voor een mogelijke vergoeding van kosten voor coaching (zoals bijvoorbeeld bij reïntegratie of je persoonlijk ontwikkelingsplan).

Miranda gaat de diepere lagen niet uit de weg. Ze gebruikt deze juist om dieper en verder te komen. Positief en bevestigend. Zacht en open. Dat stukje doorleefd zijn (in de goede zin) vind ik mooi aan haar.

FER DE WIT DEED MEE AAN HET SPEAKING TO INSPIRE TRAJECT

Heb je interesse?

Als je interesse hebt om aan Journey of the soul deel te nemen, kun je je inschrijven als geïnteresseerde op de wachtlijst en dan breng ik je op de hoogte zodra de deuren open gaan. We kunnen aansluitend een kennismakingsgesprek plannen. Kloppen de resonantie en timing mooi met jou en waar je nu bent op jouw reis, dan heet ik je van harte welkom en ontvang ik je eind oktober met liefde in Amsterdam.

Het is me een eer om je mee te mogen nemen op een reis die mij elke dag weer ten diepste raakt, roert en motiveert: de reis van de ziel. Ik begeleid je met inspiratie, zorgvuldigheid en plezier om jouw bezieling tot ontvouwing te laten komen.

Want dit is sinds dag één van Inner Nomads – bijna acht jaar geleden – mijn eigen adagium voor de innerlijke reis: To adventure is to find yourself whole. Ik wens je toe dat je dat mag gaan onderzoeken, ervaren en omarmen.

See you on the other side!

"

Heb je vragen?

Heb je specifieke vragen en zou je even willen bellen? Dat kan!

Mail mij via de knop hieronder en dan plannen we binnenkort een belafspraak in.

Ik zie ernaar uit om je te spreken!

"