EEN RITUEEL VOOR LOSLATEN

Het loslaten van het oude, zorgt voor ruimte voor het nieuwe. Dit geldt niet alleen voor de fysieke dingen zoals bij opruimen, maar ook voor de meer subtiele zaken. Wanneer we niet langer vasthouden aan oude ervaringen die geladen zijn met angst, woede, wrok of rouw komt de energie vrij die we vasthielden in de gefixeerde geladen emoties.

Wat zijn de dingen waar we aan vasthouden, maar die ons niet meer dienen in het heden? Loslaten is makkelijker gezegd dan gedaan. Het onderstaande ritueel helpt je om de energetische lading van gebeurtenissen, emoties en ervaringen los te laten en ‘vrij te maken’.

Het loslaten betekent overigens niet dat we deze moeten vergeten of wegstoppen. Het gaat erom dat we er volledige zintuiglijke aandacht en bewustzijn aan toevoegen, waardoor er beweging mag komen in de vastgezette energie. Die beweging creëert ruimte, die het mogelijk maakt om je te onthechten.

Welke gebeurtenissen, gewoontes of patronen zou jij los willen laten?

Als je je wilt onthechten van gebeurtenissen, emoties of ervaringen, neem daar dan in ieder geval rustig de tijd voor. Zorg ervoor dat je geconcentreerd kunt werken en niet gestoord wordt. Begin bijvoorbeeld met een meditatie waarvan je weet dat je geaard en tot rust bij jezelf komt.

Vervolg dan het ritueel door te schrijven. Doe dat met de hand, dus gewoon met pen en papier. Dat geeft het beste resultaat. Schrijf alles van je af. Gebruik eventueel losse stukjes papier en schrijf op elk stukje papier een ervaring, patroon of overtuiging.

Beschrijf dat waarvan je voelt dat het nu losgelaten mag worden. Maak een lange lijst als je daar behoefte aan hebt, of kies één specifieke ervaring of gewoonte waar je mee wilt werken en noteer dan de verschillende aspecten ervan die je wenst los te laten:

 • ervaringen waar je gestresst over was;
 • ervaringen waar je je slachtoffer voelde;
 • ervaringen waar je de controle verloor;
 • ervaringen waar je negatieve emoties had;
 • ervaringen die zich keer op keer lijken te herhalen;
 • slechte gewoontes of patronen die je wilt doorbreken;
 • ervaringen die jij als negatief hebt ervaren;
 • overtuigingen die in de zelfreflectie-meditatie naar boven kwamen.

Wanneer je klaar bent met schrijven:

 • Lees dan nog één keer alles wat je hebt opgeschreven.
 • Wees dankbaar voor al deze ervaringen, gewoontes, patronen of overtuigingen. Alles heeft je iets geleerd, iets geprobeerd duidelijk te maken of een wezenlijke functie gehad in het verleden. Voel wat dat zou kunnen zijn geweest voor jou en schrijf die erachter of op de achterkant van het papier.
 • Dan steek je het complete papier of alle stukjes één voor één in brand, bijvoorbeeld buiten in een vuurvaste pan. Let altijd op de veiligheid en zet water klaar voor de zekerheid.
 • Breng bij het verbranden de intentie in dat je de ervaring, gewoonte overtuiging niet meer nodig hebt om je het geleerde, de verduidelijking of de oude functie eigen te maken. Het is nu van jou.
 • De transformerende kracht van vuur helpen zo de geladen ervaringen, patronen en overtuigingen symbolisch én energetisch te transformeren tot hernieuwde, frisse en bruikbare energie en ruimte voor jouw (nieuwe) intenties.

Neem waar wat dit ritueel met je doet. Hoe voel je je ervoor en erna? Wat heb je in jezelf opgemerkt? Let ook op wat er in de dagen erna gebeurt.

Ik heb dit zelf, meerdere malen, als heel krachtig ritueel ervaren. Het is dan ook de moeite waard om hier in rust, met aandacht en focus tijd en ruimte voor vrij te maken.

Dat het ook jou mag inspireren en ondersteunen in jouw proces van loslaten en groei.

Liefs,

Handtekening Miranda