LIEFDEVOL LOSLATEN

een kleine online retraite


In elke fase van ons persoonlijke groeiproces hebben we de gelegenheid om het oude los te laten, en zo ruimte te maken voor het nieuwe. Waarom ervaren we loslaten dan vaak als een moeilijk en moeizaam proces?

Tijdens deze kleine online retraite leer je jezelf liefdevol te begeleiden in het proces van loslaten. Je doorloopt de retraite in je eigen tijd en tempo.

Ik deel mijn zielenroerselen, een geleide meditatie ter voorbereiding, een geleid ritueel voor loslaten en de opname van een additionele, krachtige live class.

€ 59 (incl. btw | direct toegang)

Een prachtige innerlijke reis gemaakt onder de bezielde begeleiding van Miranda. Krachtige healingsessies, intense ervaringen!

Jet

JEZELF LIEFDEVOL BEGELEIDEN

Het loslaten van het oude, zorgt voor ruimte voor het nieuwe. Dit geldt niet alleen voor de fysieke dingen zoals bij opruimen, maar ook voor de meer subtiele zaken. Wanneer we niet langer vasthouden aan oude ervaringen die geladen zijn met angst, woede, wrok of rouw komt de energie vrij die we vasthielden in de gefixeerde geladen emoties.

Wat zijn de dingen waar we aan vasthouden, maar die ons niet meer dienen in het heden?

Loslaten is makkelijker gezegd dan gedaan. Soms herkennen we niet dat we aan een nieuwe fase toe zijn. In de sneltreinvaart van alledag laten we ons overvloeden met prikkels en informatie.

We vragen ons nog maar zelden af waar we zijn in ons proces.

Ook herkennen we in ons denken en gedrag vaak niet de weerstand die ons afremt. Luisteren we aandachtig naar de dwarse stemmen ons hoofd in plaats van naar de subtiele wijsheid van ons hart.

Stel je voor dat de weerstand die je ervaart, een naderende doorgang aankondigt?

Zoals een slang zich ontdoet van zijn huid om een ruimere vorm aan te nemen. Zoals een rups transformeert in een vlinder die zich vrijmaakt van zijn cocon.

Zo is het ook onze innerlijke natuur om in elke fase de beweging van vernauwing naar verruiming te maken.

Onze oude gewoontes en gezichtspunten werpen beperkingen op, terwijl ons bewustzijn beweegt naar groei.

Drempels herkennen als poorten van vernieuwing

Tot we de drempels in ons leven gaan herkennen als poorten naar vernieuwing, zullen de patronen die ons parten spelen, blijven terugkeren.

Wanneer we ons bewustzijn brengen bij zinvolle vragen die ons helpen te onderscheiden en duiden, kunnen we onze focus inzetten voor transformatie en transitie.

 • Waar houd je je nog klein in je leven?
 • Waar wens je je van te ontdoen?
 • Welke overgang wil jij graag maken?
 • Wat wil je veranderen?

Transformatie en transitie zijn onderdeel van een kwetsbaar proces. Kwetsbaarheid is een onontkoombare kant van groei.

Maar we kunnen onszelf in dit proces liefdevol leren begeleiden.

Jezelf liefdevol leren begeleiden

We kunnen kiezen om naar binnen te gaan om onszelf te treffen in verruiming, te herkennen wat nodig is en het proces te omhullen in gratie en vertrouwen.

In overgave is alles er.

Van oudsher hadden rites de passage een belangrijke rol in onze overgangsprocessen. In ons moderne leven is daar nog maar weinig aandacht voor.

 • Hoe kunnen we bewust leren loslaten?
 • Hoe bewegen we door de weerstand heen?
 • Hoe maken we met aandacht ruimte voor het nieuwe?

Jezelf leren begeleiden in dit proces is een belangrijke stap om in je kracht te gaan staan. Om te kiezen voor je eigen evolutie.

Gracieuze gebaren van zelfliefde

Daar waar we onszelf nog klein houden, kunnen gedachten binnenschieten als: Wat zal een ander daar wel niet van denken? Doe ik een ander dan niet tekort? Wat als ik de bestaande structuren laat instorten

Schuldgevoel en schaamte komen op als weerstand in vermomming, vragend om zelfvergeving en eigenaarschap.

Daar waar we onze verruiming durven in te nemen, kunnen we herkennen dat onze gracieuze gebaren van zelfliefde bijdragen aan de natuurlijke harmonie van het grotere geheel waar we deel van uitmaken.

€ 59 (incl. btw | direct toegang)

LIEFDEVOL LOSLATEN

een kleine online retraite


De inhoud

In ‘Liefdevol loslaten’ deel ik materialen waarmee je zelf een kleine retraite thuis kunt doen over dit thema. Ik deel mijn eigen inspiratie, een geleide meditatie en een speciaal ritueel. Alle materialen heb ik zorgvuldig samengesteld om je te begeleiden in het proces van loslaten. 

 • Verschillende vormen van loslaten;
 • Welke misverstanden er bestaan rond loslaten;
 • Waarom we veelal moeite hebben met loslaten;
 • Hoe je je kunt voorbereiden op een ritueel voor loslaten;
 • Hoe je zorgvuldig stappen kunt zetten in het proces van loslaten.

De materialen en begeleiding

Na aanschaf krijg je direct toegang tot een besloten online meditatieruimte toegang tot alle materialen:

 • Video | Je ontvangt mijn inspiratie, toelichting en harten onder de riem via video (ca. 15 minuten).
 • Geleide meditatie | Ik heb een geleide meditatie opgenomen waarin ik je meeneem in de voorbereiding op het ritueel voor loslaten: fysieke ontspanning en gronding, mentale helderheid en energetische ondersteuning (ca. 20 minuten). Je krijgt twee versies van deze meditatie: mét en zonder achtergrondmuziek.
 • Geleid ritueel | Het ritueel voor loslaten deel ik zowel uitgeschreven in tekst, als opgenomen in een audio – een versie mét en een versie zonder achtergrondmuziek. Zo kun je kiezen welke vorm het beste bij jou past in je proces (ca. 20 minuten).
 • Opname live class | Bovendien krijg je toegang tot de opname van een live online class met aanvullende inspiratie, uitleg en drie additionele geleide meditaties die het proces van loslaten ondersteunen (duur van de volledige live class is ca. 1 uur en 15 minuten).
 • Toegang | Je krijgt na aanschaf van je ticket direct toegang tot alle materialen. Je doorloopt deze retraite in je eigen tijd en tempo. Je behoudt tot 31 december 2019 toegang tot deze materialen. Je kunt alle audiobestanden downloaden.

Aanmelden en werkwijze

Door op de knop hieronder te klikken, kun je je deelname bevestigen en betalen. Je inloggegevens voor de besloten online omgeving ‘Inner Nomads Place’ volgen dan automatisch per e-mail vanuit WordPress. 

 

€ 59 (incl. btw | direct toegang)